Trajtimi i celulitit

I njohur nga të gjithë, celuliti mund të përcaktohet me kritere të thjeshta klinike: lëkurë portokalli që vërehet spontanisht apo kur bëjmë një kapje të lëkurës. Më shpesh ai është i lokalizuar në anën e jashtme të kofshëve dhe në anën e brendshme të gjunjëve. Ky dhjamë i bërë “kompakt” prej fibrozës është shumë më i vështirë për tu hequr, se dhjami i një obezi. Ai është shumë rezistent ndaj regjimeve hipokalorike të cilat sjellin një shkrirje të dhjamit dhe ndonjëherë dhe rënie të masës muskulare në pjesën e sipërme të trupit, por që prekin vetëm në momentin e fundit “dhjamin e rezervës”.

Fenomeni i celulitit është pasojë e veprimit të tre faktorëve:

Adipoza

është shtimi i numrit të adipociteve, shoqëruar me një disfunksion kronik të metabolizmit të tyre. Ky disfunksion është një dëmtim i mekanizmave të lipogjenezës dhe të lipolizës (sintezës dhe shpërbërjes së triglicerideve), mekanizëm që lidhet me dëmtimin e funksionimit të një enzime shumë të rëndësishme, lipoproteina lipase LPL dhe të hormonit të leptinës. Këto dëmtime mund të jenë me origjine gjenetike, hormonale ose vaskulare.

Katekolaminat (noradrenalina dhe adrenalina) janë faktorët me të mëdhenj fiziologjikë që veprojnë mbi ekuilibrin lipolizë-lipogjenezë, duke shpjeguar efektin negativ të stresit, mbi celulitin. Kafeina gjithashtu është një faktor i rëndësishëm që ndikon në lipolizën e triglicerideve (trajtime të ndryshme kundër celulitit përmbajnë kafeinë). Përfundimisht, një ekuilibër i mirë lipogjenezë-lipolizë është shumë i rëndësishëm në shmangien e adipozës.

Akumulimi i ujit

ka të bëjë me një proces të rëndësishëm të trupit tonë. Çdo ditë, trupi i njeriut filtron 20 litra ujë nëpërmjet enëve të gjakut që riabsorbohet nga enët e gjakut dhe ato limfatike.  Këto lavazhe të përditshme të qelizave tona kanë nevojë për një ekuilibër të shkëlqyer midis sasisë së ujit që filtrohet nga arteriolat tek shtresat dhjamore dhe sasisë se ujit që riabsorbohet (thithet) nga shtresat dhjamore për tek venat dhe limfatiket. Në qoftë se ka një kthim jo të mirë venoz, një pamjaftueshmëri limfatike apo nëse përcjellshmëria kapilare është modifikuar për shkak të një disekuilibri hormonal, një pjesë e ujit të filtruar do të mbetet në shtresat dhjamore periadipocitare. Ky akumulim uji është i përqëndruar në dermë dhe hipodermë dhe për këtë arsye ai mund të matet, nëpërmjet ekografisë me frekuencë të lartë.

Fibroza

është pasojë e kalimit në shtresat interadipocitare të ujit dhe sidomos të proteinave me peshë molekulare të lartë. Riabsorbimi i keq nga sistemi limfatik i këtyre proteinave sjell një stimulim të prodhimit të fibrave të kolagjenit. Pra fibroza mund të jetë një fenomen evolutiv që pason atë të akumulimit të ujit, por që mund të shfaqet gjithashtu pas disa vitesh.

Një tjetër mekanizëm i formimit të fibrozës është ngopja e proteinave të kolagjenit me molekula glukoze, që sjell si pasojë lëshimin e shtresave të lëkurës dhe të nën-lëkurës (varjen e lëkurës) si dhe në raste të tjera, një ngurtësim dhe humbje të elasticitetit të shtresave. Është një fenomen që favorizohet nga tepria e sheqerit.

Pra është i rëndësishëm ekuilibri midis prodhimit të kolagjenit dhe eliminimit të tij.

Nëse mekanizmi i formimit të celulitit është studiuar mirë dhe është mjaft i qartë, njohuritë mbi shkaqet që sjellin formimin e tij, nuk janë shumë të qarta. Autorë të ndryshëm bien dakort për disa shkaqe kryesore:

  • Gjenetike, përcaktim i aktivitetit të enzimave lipolitike të cilat janë të programuara gjenetikisht për tu akumuluar. Kjo shpjegon ndryshimin midis dy personave që kanë një regjim ushqimor të ngjashëm.
  • Hormonale, që është e lidhur me ekuilibrin midis estrogjenit dhe progresteronit, që influencon përcjellshmërinë kapilare dhe si pasojë edhe akumulimin e ujit.
  • Vaskulare, ka të bëjë me stazën venolimfatike që vepron në të njëjtën kohë mbi adipozën dhe akumulimin e ujit dhe mund të modifikojë pamjen e dermës dhe hipodermës (dëmtime lipodermatoskleroze që lidhen me pamjaftueshmërinë venoze).
  • Ushqimore, nga pikëpamja sasiore, nëse balanca energjetike nuk është e ekuilibruar, tepria e tyre në raport me harxhimin, do të sjellë një akumulim të dhjamit të rezervës duke përkeqësuar celulitin. Nga pikëpamja cilësore, disa yndyrna kanë tendencë të akumulohen, ashtu si disa sheqerna industriale (sakaroza) të cilët mund të veprojnë nëpërmjet receptorëve të insulinës të membranave adipocitare.

Trajtimi i celulitit mund të bëhet me teknika të ndryshme. Përveç interventeve kirurgjikale që janë definitive, ne ju propozojmë teknika inovative në këtë fushë, rezultatet e të cilave janë të padiskutueshme.

Dërgo një mesazh