Lipoaspiracioni

Lipoaspiracioni është operacioni i thithjes së dhjamit, i cili bën të mundur asimilimin radikal dhe definitiv të tepricave dhjamore të lokalizuara. Keto teprica dhjami i rezistojnë fort edhe dietave edhe ushtrimit të sportit. Nga ana tjetër, lipoaspiracioni nuk është një mënyrë dobësimi dhe qëllimi i tij nuk është që të ulë peshën tuaj. Ai synon në fakt, përmirësimin e siluhetës suaj dhe arritjen e rezultateve estetike për trupin tuaj.

Nderhyrja kryhet nëpërmjet disa tubave shumë të hollë që lidhen me një qark të mbyllur në të cilin krijohet një presion negativ, në mënyrë që të bëhet e mundur thithja harmonike dhe jo traumatizuese e dhjamit. Praktikisht lipoaspiracioni mund të realizohet në shumë pjesë të trupit, si tek vithet, mesi, barkut, gjunjët, krahët, kofshët, kyçet e këmbëve, qafë, etj. Përmiresimet teknike dhe përdorimi i tubave tepër të hollë, bëjnë që lëkura në zonën e trajtuar të mos lëshohet, përkundërazi, pamja e lëkurës mund të përmiresohet si pasojë e tkurrjes kutane që vjen pas një lipoaspiracioni sipërfaqësor të realizuar në mënyrë korrekte. Pavarësisht banalizimit ekstrem të lipoaspiracionit gjatë viteve të fundit, ai duhet të konsiderohet gjithmonë si një ndërhyrje e vërtetë kirurgjikale që duhet të realizohet nga një kirurg estetik kopetent dhe i kualifikuar, i specializuar në mënyrë specifike në këtë teknikë.

Përpara ndërhyrjes

Përpara ndërhyrjes mjeku kirurg do t’ju kërkojë kryerjen e analizave preoperatore, që kanë për qëllim evitimin e çdo problemi të mundshëm gjatë ndërhyrjes dhe pas saj. Konsulta me mjekun anestezist kryhet përgjithësisht 48 orë para interventit. Nuk duhet marrë asnjë medikament që përmban aspirinë deri në 10 ditë para operacionit. Kirurgu mund t’ju kërkojë që të jeni esëll, pra të mos hani dhe të mos pini 6 orë para operacionit.

Anestezia

Lipoaspiracioni mund të realizohet, në varësi të rastit dhe zonave që do të trajtohen,  nën anestezi lokale, nën anestezi të thellë që realizohet në mënyrë intravenoze apo nën anestezi të përgjithshme. Zgjedhja mes këtyre teknikave mund të bëhet objekt diskutimi mes jush dhe mjekut kirurg dhe anestezist. Qëndrimi në spital apo klinikë vendoset në funksion të sasisë së dhjamit të hequr dhe mund të shkojë nga disa orë në 1 apo 2 ditë pas ndërhyrjes, kryesisht në rast të aplikimit të një anestezie të përgjithshme.

Ndërhyrja

Çdo kirurg ka një teknikë të caktuar të cilen ai e përdor për të arritur rezultatet më të te mira të mundshme, megjithatë parimet bazë janë të njejtat për çdo ndërhyrje. Incizionet, tepër të vogla që nuk i kalojnë 3-4 mm, realizohen përgjithësisht në pjesë pak të dukshme. Dhjami aspirohet me ndihmën e tubave duke realizuar disa tunele të rregullta që respektojnë nervat dhe enët e gjakut. Mund të trajtohet kështu dhjami sipërfaqësor dhe ai i thellë. Sasia e dhjamit që thithet duhet të jëtë në funksion të cilesisë së lëkurës në sipërfaqen që trajtohet, pasi ky është faktori kyç që ka të bëjë me cilësinë e rezultatit. Menjëherë pas ndërhyrjes ju vishni një lloj korseje speciale elastike në mënyrë që rezultati pas ndërhyrjes të jetë optimal.

Pas ndërhyrjes

Duhet theksuar se koha e nevojshme për tu rikuperuar pas një lipoaspiracioni është proporcionale me sasinë e dhjamit të nxjerrë. Pas ndërhyrjes, në zonat e trajtuara, shfaqen shpesh ekimoza (mavijosje) ose edema (fryrje). Dhimbjet janë të variueshme, por ato nuk janë shume të forta falë përdorimit të tubave tepër të hollë. Aktiviteti normal mund të fillojë 4-7 ditë pas operacionit, në varësi të përmasave të lipoaspiracionit dhe tipit të aktivitetit profesional.

Ekimozat zhduken pas një periudhe 10-20 ditë pas ndërhyrjes. Mbajtja e korsesë elastike këshillohet për 2-4 javë. Këshillohet gjithashtu të mos ekspozoni në diell/rreze UV zonat e operuara deri në 3 muaj pas interventit. Pas rreth 3 javëve dhe pas kontraktimit të edemave do të fillojë të duket rezultati i cili është definitiv duke filluar nga muaji i gjashtë post-op.

© Copyright 2019 - Kirurgjia Estetike Franceze | Të gjitha të drejtat e rezervuara. - Enfold Theme by Kriesi
Dërgo një mesazh