Kirurgjia estetike intime

Kirurgjia estetike intime është shndërruar në një specialitet më vete, duke u nisur nga kërkesat e shumta të pacientëve. Shumë gra dhe burra ndiejnë shpesh një dis-harmoni të pjesëve të tyre intime dhe kjo kirurgji, duke përmirësuar imazhin e trupit, iu jep mundësinë të rifitojnë besimin tek vetja dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre intime. Kërkesat për këtë kirurgji mund të jenë ndonjëherë fantazmatike dhe të ekzagjeruara, por konsulta mjekësore do t’ju ndihmojë, që së bashku me mjekun, të vlerësoni nevojën e një ndërhyrje të mundshme dhe të precizoni objektivin e kësaj ndërhyrje.

Në kirurgjinë intime femërore përfshihen tre tipe ndërhyrjesh:

  • Nimfoplastika apo reduktimi i buzëve nëpërmjet reduktimit të mukozave.
  • Himenoplastika apo rindërtimi i himenit pa lënë gjurmë të dukshme,
  • Lipoaspiracioni i pubisit për të eleminuar sasinë e dhjamit të akumuluar mbi qimet pubike.
Dërgo një mesazh